Zawory gwintowane

Zawory antyskażeniowe

Zawór antyskażeniowy

Zawór antyskażeniowy EA DN 20
Zawór antyskażeniowy EA DN 25
Zawór antyskażeniowy EA DN 32
Zawór antyskażeniowy EA DN 40
Zawór antyskażeniowy EA DN 50

Zawór antyskażeniowy kołnierzowy

Zawór antyskażeniowy EA Kołnierzowy DN 50
Zawór antyskażeniowy EA Kołnierzowy DN 65
Zawór antyskażeniowy EA Kołnierzowy DN 80
Zawór antyskażeniowy EA Kołnierzowy DN 100
Zawór antyskażeniowy EA Kołnierzowy DN 125
Zawór antyskażeniowy EA Kołnierzowy DN 150
Zawór antyskażeniowy EA Kołnierzowy DN 200
Zawór antyskażeniowy EA Kołnierzowy DN 250

Zawory czerpalne

Zawory czerpalne grzybkowe

Zawór czerpalny grzybkowy DN 15
Zawór czerplany grzybkowy DN 20
Zawór czerplany grzybkowy DN 25

Zawory czerpalne kulowe

Zawór czeplany kulowy DN 15
Zawór czeplany kulowy DN 20

Zawory kulowe

Dostępne w wersjach PN 16

Zawór kulowy GW/GW 15
Zawór kulowy GW/GW 20
Zawór kulowy GW/GW 25
Zawór kulowy GW/GW 32
Zawór kulowy GW/GW 40
Zawór kulowy GW/GW 50
Zawór kulowy GW/GW 65
Zawór kulowy GW/GW 80
Zawór kulowy GW/GW 100

Zawór kulowy GW/GZ 15
Zawór kulowy GW/GZ 20
Zawór kulowy GW/GZ 25

Zawory przelotowe M83

Zawór przelotowy grzybkowy M83 DN 15
Zawór przelotowy grzybkowy M83 DN 20
Zawór przelotowy grzybkowy M83 DN 25
Zawór przelotowy grzybkowy M83 DN 32
Zawór przelotowy grzybkowy M83 DN 40
Zawór przelotowy grzybkowy M83 DN 50
Zawór przelotowy grzybkowy M83 DN 65
Zawór przelotowy grzybkowy M83 DN 80

Zawory skośne mosiężne

Zawór skośny mosiężny przelotowy 15 Schosser
Zawór skośny mosiężny przelotowy 20 Schosser
Zawór skośny mosiężny przelotowy 25 Schosser
Zawór skośny mosiężny przelotowy 32 Schosser
Zawór skośny mosiężny przelotowy 40 Schosser
Zawór skośny mosiężny przelotowy 50 Schosser

Zawór skośny mosiężny antyskażeniowy 15 Schosser
Zawór skośny mosiężny antyskażeniowy 20 Schosser
Zawór skośny mosiężny antyskażeniowy 25 Schosser
Zawór skośny mosiężny antyskażeniowy 32 Schosser
Zawór skośny mosiężny antyskażeniowy 40 Schosser
Zawór skośny mosiężny antyskażeniowy 50 Schosser

Pozostałe

Głowice M83

Głowica zaworu przelotowego 15
Głowica zaworu przelotowego 20
Głowica zaworu przelotowego 25
Głowica zaworu przelotowego 32
Głowica zaworu przelotowego 40
Głowica zaworu przelotowego 50
Głowica zaworu przelotowego 65
Głowica zaworu przelotowego 80